Man gambler ikke med helsen sin

01-gambling-sutcliffeDet har lenge vært bred enighet om at høyt kolesterolnivå er en av de viktigste årsakene til at man pådrar seg hjertesykdommer av ulike slag. Teorien er ikke enerådende, men har vunnet bred aksept i alle fall i vestlig medisin. At ikke alle er enige vil bli behandlet annet sted her på dette nettstedet. Med utgangspunktet at høyt kolesterolnivå er skadelig, er det naturlig nok utviklet en lang rekke råd om hvordan man bør forholde seg.

Hvilke råd som gir så gode odds at man tør å satse på å følge dem, må den enkelte selv ta stilling til. Men rent generelt er nok rådet at når det gjelder egen helse så bør man unngå å spille for høyt. Å gamble på at røyking eller overvekt ikke bryter ned helsen vil av de aller fleste bli sett på som særdeles uklokt. Da bør man heller spille på casino eller nettspill og dra nytte av den informasjonen http://www.ace-ten.com/nb/ kan bidra med.

Mettet eller umettet fett?

Den enkleste måten å senke nivået på er nok via medisinering og da ved hjelp av det som kalles Stetiner som svært mange mener har kolesteroldempende effekt på kroppen. Å senke kolesterolnivået mer ad naturlig vei vil derfor som regel være langt å foretrekke. Slike tiltak vil for eksempel dessuten nesten alltid være uten bivirkninger.

Det rådet enhver pasient som ligger for høyt på skalaen vil få er å se gjennom sin diett. Er man for eksempel storforbruker av mat som inneholder mye fettstoffer vil varselklokkene fort ringe hos legen. Fet mat anses nemlig å øke kolesterolnivået mer enn noe annet. Men man skal være oppmerksom på at fett og fett kan være to helt forskjellige ting i denne sammenhengen. I alle fall så lenge det dreier seg om mettet fett, det vil si slik fett man får i seg når man spiser kjøtt eller drikker melk. Umettet fett som for eksempel oljeprodukter anses på sin side som ufarlige, ja tvert imot så betraktes de som sunne og viktige deler i et heldekkende kosthold.