Livsstilsendringer for redusert kolesterolnivå

cholesterol-for-site-1300-x-800Når man snakker om kolesterol og kolesterolnivået i blodet retter oppmerksomheten seg fort mot kosthold og diett og det er ingen som helst tvil om at hva og hvor mye man spiser og drikker er med på å påvirke kolesterolnivået. Det finnes det et utall av studier på, selv om det har vist seg at ikke alle studier peker i samme retning. Det er imidlertid viktig å understreke at det finnes andre faktorer som i minst like høy grad som kosthold påvirker mengden kolesterol i blodet og som dermed øker faren for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer.

Her nevnes noen av dem:

  • Røyking. Det er mange gode grunner til å slutte å røyke og det er ingen grunn til å underslå at det å slutte å røyke bidrar meget positivt til å senke risken for hjerterelaterte sykdommer. Det kommer rett og slett av at røykekutt vil øke andelen «gode kolesterolet» blodet.
  • Alkohol. Mye tyder på at moderat eller lavt alkoholforbruk ikke påvirker kolesterolet nevneverdig. Noen vil til om mene at et visst alkoholinntak rett og slett virker positivt inn på nivået. Derimot synes alle å være enige om at et jevnlig høyt alkoholinntak er farlig også i dette henseende.
  • Fysisk aktivitet. Trening, eller i alle fall jevnlig mosjon, er sunt for kolesterolnivået i den forstand at aktivitet normalt vil redusere det “dårlige kolesterolet” og øke det “gode “.

Overvekt: Overvekt er dessverre ofte forbundet med høyt kolesterol. Rådet blir derfor spis mindre og mosjoner mer.

Det franske paradokset

Franskmenn spiser mye mer mettet fett enn man gjør her oppe på berget. Dessuten røyker de mer, og de legger mindre vekt på fysisk aktivitet. De bryter med andre ord nesten hver eneste regel i boka. Likevel er det betydelig færre franskmenn som rammes av hjertesykdommer. En forklaring til at den franske livsstilen ikke tar livet av flere er at andre aspekter ved livsstilen deres, –det at de drikker mye rødvin og spiser mer kokte grønnsaker og hvitløk enn nordmenn, bidrar til å «vaksinere» dem.