Hva er kolesterol?

natural-ways-to-lower-cholesterolKolesterol er et fettstoff som kroppen er helt og holdent avhengig av. Det kan komme som en overraskelse på mange siden ordet for de aller fleste er negativt ladet. Saken er at det på dette området som på så mange andre områder er snakk om at «lagom er best», det vil si at både for lite, men først og fremst for mye kolesterol kan være skadelig. Dermed er det interessant å se på hva det er som spiller inn når det gjelder mengden av kolesterol.

For det første er det viktig å slå fast at kroppen «skaffer» seg kolesterol gjennom enten å produsere den selv eller gjennom at den tilføres stoffet gjennom mat og drikke. Av dette følger at det er lette å regulere mengden kolesterol gjennom å endre diett. Det gir en direkte effekt, men det å endre livsstil på andre måter spiller også inn. Det vil bli diskutert mye grundigere andre steder på denne nettsiden. Klarer man ikke regulere mengden på annen måte er det til syvende og sist medisiner som gjelder.

Skremmende utvikling

Statistikken viser at antallet pasienter som står på medisiner som holder kolesterolmengden i sjakk er veldig høyt og stigende. Det sier ganske mye om den livsstil det moderne mennesket har lagt seg til. Både at den langt på vei er skadelig og at det veldig ofte er vanskelig å legge om livsstilen slik at man heller enn å endre livsstil velger å fortsette en uheldig livsstil holdt i sjakk med medisiner.

Fettstoffet kolesterol transporteres rundt i kroppen med blodet. Dersom det oppstår et vedvarende overskudd av stoffet vil det etter hvert feste seg på innsiden av blodårene og lede til det man på godt gammeldags kalte åreforkalkning som i sin tur lett leder til sykdommer som diabetes, kreft, høyt blodtrykk for ikke å snakke om hjerter- og karsykdommer.