Er virkelig høyt kolesterolnivå usunt?

foods-to-lower-high-cholesterol-naturallyTeorien om at mettet fett leder til høyt kolesterolinnhold i blodet og at dette igjen leder til stor fare for hjertesykdommer, har mange år på nakken. Det er mer enn hundre år siden man gjennom forsøk på kaniner, som jo er vegetarianere, oppdaget at når man foret dem med kjøtt, dvs. mettet fett, så tette årene deres seg raskt igjen.

Teorien ble senere støttet av en lang rekke studier som medførte at den etter hvert fikk et meget sterkt fotfeste i legevitenskapen. Innsikten ledet til utviklingen av medisiner – Stetiner – som reduserer kolesterolnivået der det er for høyt. Produksjon og distribusjon av Stetiner ble snart en meget lønnsom virksomhet og man skal ikke være så veldig mistenksom av natur for å mistenke legemiddelindustrien for å ville holde liv i forestillingen om at høyt kolesterolnivå er farlig for folk. Stadig flere studier setter nemlig spørsmålstegn ved sannhetsgehalten i teorien og mange og overbevisende artikler er publisert om akkurat dette.

Historiens motbevis

En artikkel tar for eksempel utgangspunkt i etterkrigstidens England. Mer enn 50 millioner engelskmenn ble satt på en helt ufrivillig diett bestående hovedsakelig av mat med lavt kolesterol. Tilgangen på frukt og fisk var nemlig god, mens det var rasjoner på mer kolesterol-stinne matvarer som kjøttvarer, meieriprodukter og egg. Denne situasjonen varte til langt inn på 50-tallet og man skulle tro at den «sunne» kosten skulle redusere antall dødsfall som følge av hjerte- og karsykdommer betydelig. Men slik gikk det ikke. Det motsatte ble nemlig tilfellet idet talle på dødsfall basert på en slik diagnose doblet seg i denne perioden.

Et annet eksempel på bred nasjonal kostholdsmodifikasjon er den som skjedde i Japan de siste tiårene av forrige århundre. Da økte nemlig inntaket av mettet fett hos befolkningen med hele 400 prosent på 30 år og kolesterolnivået økte med 20 prosent. Likevel falt antall slagtilfeller og hjerteinfarkt dramatisk i samme periode.