Er kjøtt no-no som matvare?

matklima1920Nei, slik er det naturligvis ikke. Når det er sagt er det imidlertid neppe noen tvil om at man, i alle fall når man snakker om kolesterolnivået hos folk flest, rent generelt, og kanskje også prinsipielt, med fordel bør spise mindre kjøtt. -Og da først og fremst til fordel for fisk og mat fra planteriket, det vil si frukt, grønnsaker og bær. En slags huskeregel som synes å ha vunnet innpass hos mange kostholdseksperter i Norden er at det på en tallerken bør være minst to enheter mat fra planteriket for hver enhet kjøtt. Til forskjell fra mange kostholdsråd er det en enkel regel, som er lett å forstå og lett å følge i hverdagen.

Men er det det samme hva slags kjøtt man spiser?

Visstnok ikke. Det beste skal være å spise kjøtt fra dyr som beiter. I realiteten er det dyr som elg, rein og hjort, det vil si det en i dagligtale kaller vilt. Begrunnelsen er at disse så godt som utelukkende henter sin næring fra naturen selv. Det være seg i form av gress, planteskudd, mose og den slags.

Fjærkre inneholder mer kolesterol enn kjøtt fra storfe og gris. Magert kjøtt fra svin, som for eksempel kokt skinke, inneholder imidlertid enda mindre kolesterol enn storfekjøtt. Det er med andre ord ingen grunn til å droppe juleskinka, i alle fall ikke om man skjærer bort fettet.

Videre skal man velge det magre kjøttet fremfor det fettrike og velger man fettrikt kjøtt så bør man se til at man skjærer bort synlig fett før man eventuelt bearbeider det. Det samme gjelder fjærkre som kylling, and og kalkun. Rent kjøtt er alltid å foretrekke, fremfor kjøtt som er bearbeidet til pølser, pateer og liknende. Dessuten er det bedre å koke eller bake kjøttet, enn å steke det.

Les alltid på varedeklarasjonen og velg alltid animalsk fett fremfor vegetabilsk.