Det gode og det dårlige kolesterolet.

arteryKolesterol er som kjent i seg selv ikke farlig. Snarere tvert om. Det er et fettstoff som kroppen i utgangspunktet er helt avhengig av og som transporteres gjennom kroppen via blodet ved å feste seg på såkalte transportmolekyler. Av disse finnes det to ulike grupper, LDL og HDL. Det er når kolesterolet fester seg til LDL-molekyler at de fremstår som skadelige – det en lege vil kalle «det dårlige kolesterolet» og at faren for å utvikle hjerte- og karsykdommer øker kraftig. Setter stoffet seg derimot på HDL-molekylene blir det det man kaller det gode kolesterolet, som virker motsatt. -Det vil si at de beskytter mot åreforkalkning. Det er med andre ord ikke mengden kolesterol i blodet som alene av avgjørende. Like viktig er balansen mellom det gode og det dårlige.

Det dårlige kolesterolet reduserer man best gjennom medisinering eller å gå over til en bedre diett, mens det gode kolesterolet øker man best gjennom å endre livstil, herunder slutte å røyke, samt mer mosjon. Faktisk er det slik at man kan senke kolesterolet med så mye som 10-30 prosent gjennom å endre livsstil og resultatet lar seg registrere allerede etter et par uker.

Kolesterolskalaen

Kolesterolnivået i blodet, både HDL og LDL, kan måles relativt enkelt. Det gjøres ved at man tar en prøve av blodet minst 10 timer etter man inntok fast føde siste gang (vann kan drikkes i denne perioden). Kommer man til lege og klager over forhold som lett kan knyttes til mulige hjerteproblemer eller diabetes, vil man erfare at en slik test tas mer eller mindre automatisk.

Hvor går grensen for hva som er OK?

Dette er den skalaen som de aller fleste legger til grunn:

  • Ideelt: Kolesterolinnhold mindre enn 5,0 mmol / L
  • Lett forhøyet kolesterolnivå: mellom 5,0-6,4 mmol / L
  • Moderat forhøyet kolesterolnivå: mellom 6,5-7,9 mmol / L
  • Uttalt forhøyet kolesterolnivå: over 7,9 mmol / L